Kringlidmaatschap: Continue steun

Zowel als particulier en als ondernemer kunt u Kringlid worden. Het bedrag dat u doneert mag u zelf bepalen. Wel dient uw donatie aan een aantal voorwaarden te voldoen als u gebruik wilt maken van de faciliteiten die de Geefwet biedt:

  • Particulieren U doneert ten minste €500,- per jaar, gedurende minimaal 5 jaar.
  • Ondernemingen U doneert ten minste  €1000,- per jaar, gedurende minimaal 5 jaar.

Voordelig doneren

In het kader van de Geefwet (2012) geldt voor donateurs van Culturele ANBI’s, zoals IHMS, een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij waarderen uw steun!

Als waardering wordt voor deze kring tweemaal per jaar een huisconcert georganiseerd. Bovendien hebben kringleden vrije toegang tot alle concerten tijdens het zomerfestival (ca. 130).