Belastingvrij schenken

IHMS heeft de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar. Als particulier mag u, in geval van een Culturele ANBI, in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Als ondernemer mag u bij de aangifte 1,5 keer het bedrag aftrekken.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

  • Gewone gift. U besluit, als het ware, ieder jaar opnieuw over deze gift. Ook al is het een automatische incasso. Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer het totale bedrag van uw giften meer is dan een bepaald inkomensafhankelijk drempelbedrag. U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan een bepaald maximum.
  • Periodieke gift. U legt zich, voor tenminste 5 jaar, vast om jaarlijks een bepaald bedrag te schenken. Vroeger moest daar een notariële akte voor worden opgesteld. Nu kan dat met een schriftelijke overeenkomst die wij u toesturen.Periodieke giften kennen geen drempelbedrag en zijn altijd aftrekbaar.
    In geval van een verhoging voor een Culturele ANBI geldt voor particulieren wel een maximum van deze verhoging van € 1.250.- als totaal voor beide categorieën.
  • Legaten. IHMS komt als Culturele ANBI ook in aanmerking voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.

Opmerking: de juiste tenaamstelling van IHMS voor de Belastingdienst is: Stichting Holland Music Session & Festival.
Het RSIN/fiscaal (identificatie) nummer is 006690968.