Francine Giskes

Na haar gymnasium B, een jaar Western College in Oxford, Ohio (USA) en studies economische geografie en planologie werkte Giskes 5 jaar bij stedenbouwkundig adviesbureau OD205, 7 jaar bij het Ministerie van VROM, o.a. bij het Bureau Adviseur Raad van State (nu StAB), en vanaf 1992 als Hoofd Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Haarlem.

Van 1994 tot 2004 was zij lid van de Tweede Kamer voor D66. Daarna was zij onder meer actief als mediator, lid van ACTAL (Advies College Toetsing Administratieve Lasten) en lid van het Visitatiecollege ZBO’s. Van 2009 tot 2015 was zij burgemeester van Texel.

Giskes was 6 jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van HIVOS (Humanistisch Instituut voor OntwikkelingsSamenwerking), vanaf de oprichting tot 2015 voorzitter van de Stichting Pensioenregister en medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Rede van Texel live (tot 2016).

Francine (drs. F.C.) Giskes is nu lid van het college van de Algemene Rekenkamer sinds 15 oktober 2015. Namens de Algemene Rekenkamer was zij in 2016 / 2017 bestuurslid van het Intosai Development Initiative (IDI).

WETEN WANNEER WE BIJ U IN DE BUURT SPELEN?