IHMS door de jaren heen

1989-2000: Samen met het Conservatorium

In de eerste jaren werden met name de personeelskosten nog door het Conservatorium gedragen. Een deel van de inkomsten werd al door ons zelf gegenereerd.

IHMS door de jaren heen 2001-2009

In de periode 2001-2004 ontving IHMS een Rijkssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W).
IHMS in handen van Perry Reitsma

De werkzaamheden voor de Summer Academy & Festival zijn vanaf de oprichting verricht door vrijwilligers. Dit gebeurde onder leiding van een betaalde kracht, Frans Wolfkamp. Hij werd wisselend aangevuld met twee betaalde zelfstandigen. Begin 2001 is de directie uitgebreid tot twee personen en is de huidige directeur Perry Reitsma toegetreden.

Vertrek Frans Wolfkamp: terug naar eenhoofdige directie.
Na het vertrek van Frans Wolfkamp, begin 2003, heeft pianist Jan Marisse Huizing de taken van artistiek directeur overgenomen tot eind 2009. Vanaf dat moment kent de stichting weer een eenhoofdige directie. Tijdens de zomerperiode wordt de bureauorganisatie uitgebreid met een betaalde kracht. Het aantal vrijwilligers heeft zich ontwikkeld tot circa 200, inclusief gastgezinnen.

Verder zonder subsidie: gastgezinnen als reddende engelen
Na het wegvallen van de overheidssubsidie werd de Summer Academy & Festival ingekort tot drie weken. Dat markeerde het moment van het inzetten van gastgezinnen. De studenten van de Summer Academy & Festival kunnen zo op een, voor hen, goedkope en gezellige wijze verblijven in Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 75 onmisbare gastgezinnen.

2010-heden: van failliet naar virtueel

De bankencrisis van 2008 zorgde voor een enorme terugval in vraaggestuurde concerten. Met name in het kader van relatiemanagement van organisaties. Vaak uit de financiële sector. De stichting heeft daarop de inhuur van het aantal ZZP’ers teruggebracht en de huur van haar kantoorruimte beëindigd. Sinds het najaar van 2012 opereert de stichting ‘virtueel’. De facto was zij eind 2012 failliet met een negatief eigen vermogen.

Tijd voor verbetering
Versterking van de organisatorisch-inhoudelijke en financiële randvoorwaarden was nodig. Er moest onderlinge samenhang plaatsvinden. In de periode 2012-2015 lag focus op de financiële middelen, meer planmatig werken en het opzetten van een betere PR organisatie. Er is een aantal gerichte initiatieven opgericht ter verbetering van deze situatie.